Krok po kroku: Ako efektívne podať daňové priznanie z nehnuteľnosti v roku 2024 a vyhnúť sa pokutám ?

Začiatok roka prináša nielen nové výzvy, ale aj dôležité povinnosti. A jednou z nich je aj podanie daňového priznania z nehnuteľnosti. Viem, že to môže znieť komplikovane, ale nebojte sa! Pripravil som pre vás návod, ktorý vás krok po kroku prevedie celým procesom.

Ukážem vám, kde si môžete stiahnuť potrebné formuláre a ako ich správne vyplniť. Nezabudnite! Včasné podanie je kľúčom k tomu, aby ste sa vyhli možným sankciám.

Tak poďme spolu zistiť, ako na to!

1. Kto je povinný podať daňové priznanie z nehnuteľnosti za rok 2023?

Podanie daňového priznania z nehnuteľnosti sa týka každého, kto vlastní byt, dom, pozemok alebo inú nehnuteľnosť, ktorá podlieha dani z nehnuteľností.

Konkrétne, povinnosť podať priznanie vzniká všetkým NOVÝM vlastníkom nehnuteľností, ako aj tým, ktorých nehnuteľnosť zaznamenala v roku 2023 zmeny, ako je napríklad zmena výmery, účelu využitia alebo vlastníckych práv.

Ak ste teda v minulom roku kúpili, predali, zdedili nehnuteľnosť, alebo ak došlo k zmene jej charakteristiky, musíte o tom informovať príslušný úrad prostredníctvom daňového priznania.

2. Ako a kde stiahnuť tlačivo na daňové priznanie a kde získať pomoc?

Pre podanie daňového priznania z nehnuteľnosti si môžete stiahnúť aktuálne tlačivo priamo z : https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/dan_z_nehnutelnosti/17-dp-md.pdf 

Po jeho stiahnutí dôsledne vyplňte všetky požadované informácie podľa návodu. Ak si nie ste istí s vyplnením alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na príslušný úrad, kde vám pracovníci poskytnú potrebné usmernenie a pomôžu s vyplnením tlačiva.

Moja osobná skúsenosť s poradenstvom bola vždy príjemná ochota zo strany pracovníkov úradu.

3. Kde a do kedy je potrebné podať daňové priznanie?

Daňové priznanie z nehnuteľnosti podávate na mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Podanie priznania je možné osobne, elektronicky alebo poštou. Nezabudnite, že daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do konca januára roka nasledujúceho po roku, ktorého sa priznanie týka.

T.z. ak sa predaj, kúpa, zmena udiala v r. 2023, priznanie podajte najneskôr do 31.01.2024.

4. Čo to je čiastkové DP ? Podávanie čiastkového daňového priznania.

V prípade, že ste v minulosti už splnili povinnosť podania daňového priznania na nehnuteľnosti a v priebehu roka došlo k zmenám napr. pridaniu nehnuteľnosti do vášho portfólia, zmenám v charakteristike pozemku, zmenám využitia objektov, či stratili ste nejakú nehnuteľnosť z vášho majetku, musíte reagovať podaním čiastkového daňového priznania.

Táto povinnosť nastáva v situácii, keď sa zmeny odohrali pred začiatkom nového zdaňovacieho obdobia, teda v období pred 1. januárom 2024.

5. Existujú aj nejaké výnimky ?

PRVÁ VÝNIMKA : Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka, daňová povinnosť „vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti.“

DRUHÁ VÝNIMKA : Pri nadobudnutí  nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka „vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.“

6. Ok! Odovzdal som daňové priznanie, a čo teraz ? Kedy mám daň zaplatiť ?

Po podaní daňového priznania obdržíte od mesta alebo obce rozhodnutie, zvyčajne v marci alebo apríli, kde nájdete výšku dane a platobné údaje. Daň zaplatíte do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia, čo je 45 dní od jeho doručenia.

7. Aké sú dôsledky NEpodania daňového priznania ?

Ak daňové priznanie nepodáte v stanovenej lehote, hrozia vám pokuty, ktorých výška sa môže meniť v závislosti od miestneho úradu a miery zmeškania. Výška pokuty môže byť až 3000 eur.

8. Ako si zjednodušiť podávanie daňového priznania v budúcnosti?

Aby ste sa vyhli zbytočnému stresu pri budúcom podávaní daňového priznania, je dôležité mať poriadok v dokumentoch týkajúcich sa vašich nehnuteľností. Pravidelne aktualizujte a archivujte všetky dôležité papiere. V prípade akýchkoľvek zmien, ktoré by mohli ovplyvniť daň z nehnuteľnosti, si okamžite vytvorte pripomienku v kalendári na 1. január nasledujúceho roka, aby ste nezabudli podať daňové priznanie včas. Tento jednoduchý krok vám pomôže predísť zbytočným komplikáciám a sankciám.

Podanie daňového priznania nemusí byť nočnou morou. S pripravenými informáciami a včasným začatím môžete tento úkon zvládnuť s ľahkosťou. Ak sa ocitnete v neistote, máte možnosť obrátiť sa na skúsených odborníkov alebo na váš miestny úrad, kde vám radi poskytnú podporu. A nezabudnite, že prevencia a organizácia sú kľúčom k bezproblémovému podaniu daňového priznania.

Kalendár , 2024 , okuliare , daňové priznanie z nehnuteľnosti.

© Lukáš Mucha, všetky práva vyhradené